0981239686

Hotline bán hàng

Giao hàng Toàn Quốc

Từ 2 đến 5 ngày

Khả năng tương tích của các dòng tai nghe Borofone chân Type-C

  BM30 Max Type-C/BM60 Type-C/BM71  Type-C/BM80 Type-C/BM80 Pro Type-C/BM80 Max Type-C/BV13/BV15/BV16
  NO. Brand Models Remote control Music Calls
  1 华为(Huawei) Magic 2 OK OK OK
  2 华为(Huawei) Mate 10 OK OK OK
  3 华为(Huawei) Mate 20 Lite OK OK OK
  4 华为(Huawei) Mate 20 Pro OK OK OK
  5 华为(Huawei) Mate 30 OK OK OK
  6 华为(Huawei) Mate 30 pro OK OK OK
  7 华为(Huawei) Mate 40 OK OK OK
  8 华为(Huawei) Mate 40 Pro OK OK OK
  9 华为(Huawei) Nova 4 OK OK OK
  10 华为(Huawei) Nova 4E OK OK OK
  11 华为(Huawei) Nova 5I OK OK OK
  12 华为(Huawei) Nova 5Z OK OK OK
  13 华为(Huawei) Nova 6Se OK OK OK
  14 华为(Huawei) Nova 7 OK OK OK
  15 华为(Huawei) Nova 7 Pro OK OK OK
  16 华为(Huawei) Nova 7 Se OK OK OK
  17 华为(Huawei) Nova 7 Se OK OK OK
  18 华为(Huawei) Nova 7  海外版 OK OK OK
  19 华为(Huawei) Nova 7I OK OK OK
  20 华为(Huawei) Nova 8 OK OK OK
  21 华为(Huawei) Nova 8 Pro OK OK OK
  22 华为(Huawei) Nova 8 Se OK OK OK
  23 华为(Huawei) P20 OK OK OK
  24 华为(Huawei) P20 Pro OK OK OK
  25 华为(Huawei) P30 OK OK OK
  26 华为(Huawei) P30 Lite OK OK OK
  27 华为(Huawei) P30 Pro OK OK OK
  28 华为(Huawei) P30 Pro  海外版 OK OK OK
  29 华为(Huawei) P50 Pro OK OK OK
  30 华为(Huawei) Play 4T Pro OK OK OK
  31 华为(Huawei) Play4T OK OK OK
  32 华为(Huawei) V40 OK OK OK
  33 华为(Huawei) Y9S OK OK OK
  34 华为(Huawei) 畅玩 20 OK OK OK
  35 华为(Huawei) 畅享 10 Plus OK OK OK
  36 华为(Huawei) 畅享 10S OK OK OK
  37 华为(Huawei) 畅享 20 OK OK OK
  38 华为(Huawei) 畅享 20 Pro OK OK OK
  39 华为(Huawei) 畅享 20 Se OK OK OK
  40 华为(Huawei) 畅享 20Plus OK OK OK
  41 华为(Huawei) 畅享 9S OK OK OK
  42 华为(Huawei) 畅享 Z OK OK OK
  43 华为(Huawei) 华为  P8 OK OK OK
  44 华为(Huawei) 麦芒 9 OK OK OK
  45 华为(Huawei) 荣耀 20 Pro OK OK OK
  46 华为(Huawei) 荣耀 30 Pro OK OK OK
  47 华为(Huawei) 荣耀 30Pro+ OK OK OK
  48 华为(Huawei) 荣耀 30S OK OK OK
  49 华为(Huawei) 荣耀 30 青春版 OK OK OK
  50 华为(Huawei) 荣耀 50 OK OK OK
  51 华为(Huawei) 荣耀 50 Se OK OK OK
  52 华为(Huawei) 荣耀 play OK OK OK
  53 华为(Huawei) 荣耀 Play5 OK OK OK
  54 华为(Huawei) 荣耀 Play5T OK OK OK
  55 华为(Huawei) 荣耀 V30 OK OK OK
  56 华为(Huawei) 荣耀 V40  轻奢版 OK OK OK
  57 华为(Huawei) 荣耀 X10 OK OK OK
  58 华为(Huawei) 荣耀 X20 OK OK OK
  59 华为(Huawei) 荣耀 X20 Se OK OK OK
  60 小米(Xiaomi) 5 OK OK OK
  61 小米(Xiaomi) 8 OK OK OK
  62 小米(Xiaomi) 9 OK OK OK
  63 小米(Xiaomi) 10 Pro OK OK OK
  64 小米(Xiaomi) 10Lite 5G  海外版 OK OK OK
  65 小米(Xiaomi) 10s OK OK OK
  66 小米(Xiaomi) 10S OK OK OK
  67 小米(Xiaomi) 10 青春版 OK OK OK
  68 小米(Xiaomi) 10 至尊版 OK OK OK
  69 小米(Xiaomi) 11 Lite OK OK OK
  70 小米(Xiaomi) 11 Pro OK OK OK
  71 小米(Xiaomi) 11 Pro OK OK OK
  72 小米(Xiaomi) 9   Pro OK OK OK
  73 小米(Xiaomi) 9 Se OK OK OK
  74 小米(Xiaomi) 9T OK OK OK
  75 小米(Xiaomi) 9 透明版 OK OK OK
  76 小米(Xiaomi) CC9 OK OK OK
  77 红米(Redmi) 9 OK OK OK
  78 红米(Redmi) 10X OK OK OK
  79 红米(Redmi) 9 Power OK OK OK
  80 红米(Redmi) K30 (5G) OK OK OK
  81 红米(Redmi) K30S  至尊版 OK OK OK
  82 红米(Redmi) K30 至尊版 OK OK OK
  83 红米(Redmi) K40 OK OK OK
  84 红米(Redmi) K40 OK OK OK
  85 红米(Redmi) K40 Pro OK OK OK
  86 红米(Redmi) K40 增加版 OK OK OK
  87 红米(Redmi) Note 10 OK OK OK
  88 红米(Redmi) Note 10 Pro OK OK OK
  89 红米(Redmi) Note 7 Pro OK OK OK
  90 红米(Redmi) Note 8 OK OK OK
  91 红米(Redmi) Note 8 Pro OK OK OK
  92 红米(Redmi) Note 8T OK OK OK
  93 红米(Redmi) Note 9 OK OK OK
  94 红米(Redmi) Note 9 Pro OK OK OK
  95 红米(Redmi) Note 9S OK OK OK
  96 VIVO 1933 OK OK OK
  97 VIVO 1915Y19 OK OK OK
  98 VIVO iQoo Neo3 OK OK OK
  99 VIVO iQoo Neo5 OK OK OK
  100 VIVO NEX OK OK OK
  101 VIVO NEX 3S (5G) OK OK OK
  102 VIVO NEX3 OK OK OK
  103 VIVO S1 Pro OK OK OK
  104 VIVO S10 OK OK OK
  105 VIVO S5 OK OK OK
  106 VIVO S6 OK OK OK
  107 VIVO S7 OK OK OK
  108 VIVO S7T OK OK OK
  109 VIVO S9E OK OK OK
  110 VIVO V17 Pro OK OK OK
  111 VIVO V20 OK OK OK
  112 VIVO X30 OK OK OK
  113 VIVO X30 Pro 5G OK OK OK
  114 VIVO X50 OK OK OK
  115 VIVO X50 Pro OK OK OK
  116 VIVO X50 Pro+ OK OK OK
  117 VIVO X60 OK OK OK
  118 VIVO X70 OK OK OK
  119 VIVO X80 OK OK OK
  120 VIVO Y31S OK OK OK
  121 VIVO Y50 OK OK OK
  122 VIVO Y50 1935 OK OK OK
  123 VIVO Y52S OK OK OK
  124 VIVO Y53S OK OK OK
  125 VIVO Y70T OK OK OK
  126 VIVO Y73S OK OK OK
  127 VIVO Z5 OK OK OK
  128 IQOO 5 OK OK OK
  129 IQOO 5 Pro OK OK OK
  130 IQOO 7 OK OK OK
  131 IQOO Neo OK OK OK
  132 IQOO Neo5 OK OK OK
  133 IQOO Neo855 OK OK OK
  134 IQOO U1 OK OK OK
  135 IQOO U3 OK OK OK
  136 IQOO U3X OK OK OK
  137 IQOO Z1 OK OK OK
  138 IQOO Z3X OK OK OK
  139 OPPO A32 OK OK OK
  140 OPPO A52 OK OK OK
  141 OPPO A55 OK OK OK
  142 OPPO A73 OK OK OK
  143 OPPO A9 OK OK OK
  144 OPPO A9 2020 OK OK OK
  145 OPPO A91 OK OK OK
  146 OPPO A92 OK OK OK
  147 OPPO A92S OK OK OK
  148 OPPO A95 OK OK OK
  149 OPPO A9X OK OK OK
  150 OPPO ACE2 OK OK OK
  151 OPPO Find X2 OK OK OK
  152 OPPO FIND X2 Lite OK OK OK
  153 OPPO FIND X3 Pro OK OK OK
  154 OPPO FIND X5 OK OK OK
  155 OPPO K3 OK OK OK
  156 OPPO K5 OK OK OK
  157 OPPO K7 OK OK OK
  158 OPPO K7X OK OK OK
  159 OPPO K9 OK OK OK
  160 OPPO oppo A72 5G OK OK OK
  161 OPPO R17 OK OK OK
  162 OPPO R17 OK OK OK
  163 OPPO Reno 10X ZOOM OK OK OK
  164 OPPO Reno 2 OK OK OK
  165 OPPO Reno 2F   海外版 OK OK OK
  166 OPPO Reno 2Z OK OK OK
  167 OPPO Reno 3 OK OK OK
  168 OPPO Reno 3A OK OK OK
  169 OPPO Reno 3 元气版 OK OK OK
  170 OPPO Reno 4 OK OK OK
  171 OPPO Reno 4 Se OK OK OK
  172 OPPO Reno 5 OK OK OK
  173 OPPO Reno 6 OK OK OK
  174 OPPO Reno 7 OK OK OK
  175 OPPO RENO ACE OK OK OK
  176 OPPO Reno Z OK OK OK
  177 OPPO Reno  海外版 OK OK OK
  178 OPPO Reno6 Pro OK OK OK
  179 真我(Realme) GT OK OK OK
  180 真我(Realme) Q OK OK OK
  181 真我(Realme) Q2 OK OK OK
  182 真我(Realme) Q3 OK OK OK
  183 真我(Realme) Q3 Pro OK OK OK
  184 真我(Realme) V15 OK OK OK
  185 真我(Realme) V5 OK OK OK
  186 真我(Realme) X OK OK OK
  187 真我(Realme) X2 OK OK OK
  188 真我(Realme) X2 Pro OK OK OK
  189 真我(Realme) X2 Pro OK OK OK
  190 真我(Realme) X50 OK OK OK
  191 真我(Realme) X50 Pro OK OK OK
  192 真我(Realme) X7 Pro OK OK OK
  193 真我(Realme) XT OK OK OK
  194 真我(Realme) GT OK OK OK
  195 三星(SAMSUNG) A01 OK OK OK
  196 三星(SAMSUNG) A02 Core OK OK OK
  197 三星(SAMSUNG) A11 OK OK OK
  198 三星(SAMSUNG) A20 OK OK OK
  199 三星(SAMSUNG) A20S OK OK OK
  200 三星(SAMSUNG) A30 OK OK OK
  201 三星(SAMSUNG) A40S OK OK OK
  202 三星(SAMSUNG) A51 OK OK OK
  203 三星(SAMSUNG) A52 OK OK OK
  204 三星(SAMSUNG) A6S OK OK OK
  205 三星(SAMSUNG) A70 OK OK OK
  206 三星(SAMSUNG) A70S OK OK OK
  207 三星(SAMSUNG) A80 OK OK OK
  208 三星(SAMSUNG) A80  欧版 OK OK OK
  209 三星(SAMSUNG) A8S OK OK OK
  210 三星(SAMSUNG) A9 Star OK OK OK
  211 三星(SAMSUNG) A9S OK OK OK
  212 三星(SAMSUNG) Galaxy A71 5G OK OK OK
  213 三星(SAMSUNG) Galaxy S8 OK OK OK
  214 三星(SAMSUNG) Galaxy S9 OK OK OK
  215 三星(SAMSUNG) M30S OK OK OK
  216 三星(SAMSUNG) NOTE 10 OK OK OK
  217 三星(SAMSUNG) Note 10 Lite  欧版 OK OK OK
  218 三星(SAMSUNG) Note10 Lite OK OK OK
  219 三星(SAMSUNG) Note10+ OK OK OK
  220 三星(SAMSUNG) Note20 Ultra OK OK OK
  221 三星(SAMSUNG) Note9 N9600 OK OK OK
  222 三星(SAMSUNG) S  轻奢版  G8750 OK OK OK
  223 三星(SAMSUNG) S10 OK OK OK
  224 三星(SAMSUNG) S10e OK OK OK
  225 三星(SAMSUNG) S20 OK OK OK
  226 三星(SAMSUNG) S20+ OK OK OK
  227 三星(SAMSUNG) S20+  美版 OK OK OK
  228 三星(SAMSUNG) s21+ OK OK OK
  229 一加(OnePlus) 5 OK OK OK
  230 一加(OnePlus) 8 OK OK OK
  231 一加(OnePlus) 8 OK OK OK
  232 一加(OnePlus) 9 OK OK OK
  233 一加(OnePlus) 7 Pro OK OK OK
  234 一加(OnePlus) 7T OK OK OK
  235 一加(OnePlus) 7T Pro OK OK OK
  236 一加(OnePlus) 8 Pro OK OK OK
  237 一加(OnePlus) 9 Pro OK OK OK
  238 一加(OnePlus) 9R OK OK OK
  239 一加(OnePlus) 10 OK OK OK
  240 一加(OnePlus) NORD N10 OK OK OK
  241 魅族(MEIZU) 15 OK OK OK
  242 魅族(MEIZU) 15 Plus OK OK OK
  243 魅族(MEIZU) 16S OK OK OK
  244 魅族(MEIZU) 16S Pro OK OK OK
  245 魅族(MEIZU) 16T OK OK OK
  246 魅族(MEIZU) 16th OK OK OK
  247 魅族(MEIZU) 17 Pro OK OK OK
  248 魅族(MEIZU) 18 Pro OK OK OK
  249 魅族(MEIZU) C9 OK OK OK
  250 魅族(MEIZU) Note 9 OK OK OK
  251 中兴(ZTE) AXON20 OK OK OK
  252 中兴(ZTE) V10 OK OK OK
  253 中兴(ZTE) V1050 OK OK OK
  254 中兴(ZTE) Z999 OK OK OK
  255 INFINIX Note 7 Lite OK OK OK
  256 诺基亚(Nokia) X71 OK OK OK
  257 索尼(SONY) 10Plus OK OK OK
  258 索尼(SONY) XPERIA 1 OK OK OK
  259 索尼(SONY) XPERIA 8 OK OK OK
  260 索尼(SONY) XPERIA5 OK OK OK
  261 摩托罗拉(Motorola) G7 POWER OK OK OK
  262 摩托罗拉(Motorola) G8 Plus OK OK OK
  263 摩托罗拉(Motorola) X4 OK OK OK
  264 摩托罗拉(Motorola) Z4 OK OK OK
  265 努比亚(Nubia) Z20 OK OK OK
  266 努比亚(Nubia) 红魔 3 OK OK OK
  267 努比亚(Nubia) 红魔 5G OK OK OK
  268 努比亚(Nubia) 红魔 5S OK OK OK
  269 联想(Lenovo) K10 Note OK OK OK
  270 联想(Lenovo) Z6 Pro OK OK OK
  271 谷歌(Google) pixel 3A XL OK OK OK
  272 谷歌(Google) pixel 4 OK OK OK
  273 谷歌(Google) Pixel 4a OK OK OK
  274 黑鲨(Black Shark) 2 OK OK OK
  275 黑鲨(Black Shark) 3 OK OK OK
  276 黑鲨(Black Shark) 2 Pro OK OK OK
  277 黑鲨(Black Shark) 3 Pro OK OK OK
  278 黑鲨(Black Shark) 3S OK OK OK
  279 LG G8 OK OK OK
  280 LG K51 OK OK OK
  281 LG STY105 OK OK OK
  282 LG V50S OK OK OK
  283 LG V60 OK OK OK
  284 LG VELVET OK OK OK
  285 LG WING OK OK OK
  286 Wiko View3 OK OK OK
  287 POCO F2 Pro OK OK OK
  288 POCO X2 OK OK OK
  289 POCO X3 OK OK OK
  290 NUOLO Z20 OK OK OK
  291 华硕(ASUS) Zenfone 6 OK OK OK
  292 Apple iPad Pro 2018(C口) OK OK /
  293 Apple iPad Pro 2020(C口) OK OK /
  294 Apple iPad Pro 2021(C口) OK OK /
  295 Apple iPad mini 2021(C口) OK OK /
  296 Apple iPad Air 2022(C口) OK OK /
  297 Apple iPad Air 2020(C口) OK OK /
  Tin Liên Quan
  0 Đánh giá
  Chọn đánh giá của bạn
  Hotline: 098.1239.686