0981239686

Hotline bán hàng

Giao hàng Toàn Quốc

Từ 2 đến 5 ngày

Khả năng tương tích của các dòng cáp chuyển Borofone

  BL8/BL14
  NO. Brand Models Music
  1 华为(Huawei) Magic 2 OK
  2 华为(Huawei) Mate 10 OK
  3 华为(Huawei) Mate 20 Lite OK
  4 华为(Huawei) Mate 20 Pro OK
  5 华为(Huawei) Mate 30 OK
  6 华为(Huawei) Mate 30 pro OK
  7 华为(Huawei) Mate 40 OK
  8 华为(Huawei) Mate 40 Pro OK
  9 华为(Huawei) Nova 4 OK
  10 华为(Huawei) Nova 4E OK
  11 华为(Huawei) Nova 5I OK
  12 华为(Huawei) Nova 5Z OK
  13 华为(Huawei) Nova 6Se OK
  14 华为(Huawei) Nova 7 OK
  15 华为(Huawei) Nova 7 Pro OK
  16 华为(Huawei) Nova 7 Se OK
  17 华为(Huawei) Nova 7 Se OK
  18 华为(Huawei) Nova 7  海外版 OK
  19 华为(Huawei) Nova 7I OK
  20 华为(Huawei) Nova 8 OK
  21 华为(Huawei) Nova 8 Pro OK
  22 华为(Huawei) Nova 8 Se OK
  23 华为(Huawei) P20 OK
  24 华为(Huawei) P20 Pro OK
  25 华为(Huawei) P30 OK
  26 华为(Huawei) P30 Lite OK
  27 华为(Huawei) P30 Pro OK
  28 华为(Huawei) P30 Pro  海外版 OK
  29 华为(Huawei) P50 Pro OK
  30 华为(Huawei) Play 4T Pro OK
  31 华为(Huawei) Play4T OK
  32 华为(Huawei) V40 OK
  33 华为(Huawei) Y9S OK
  34 华为(Huawei) 畅玩 20 OK
  35 华为(Huawei) 畅享 10 Plus OK
  36 华为(Huawei) 畅享 10S OK
  37 华为(Huawei) 畅享 20 OK
  38 华为(Huawei) 畅享 20 Pro OK
  39 华为(Huawei) 畅享 20 Se OK
  40 华为(Huawei) 畅享 20Plus OK
  41 华为(Huawei) 畅享 9S OK
  42 华为(Huawei) 畅享 Z OK
  43 华为(Huawei) 华为  P8 OK
  44 华为(Huawei) 麦芒 9 OK
  45 华为(Huawei) 荣耀 20 Pro OK
  46 华为(Huawei) 荣耀 30 Pro OK
  47 华为(Huawei) 荣耀 30Pro+ OK
  48 华为(Huawei) 荣耀 30S OK
  49 华为(Huawei) 荣耀 30 青春版 OK
  50 华为(Huawei) 荣耀 50 OK
  51 华为(Huawei) 荣耀 50 Se OK
  52 华为(Huawei) 荣耀 play OK
  53 华为(Huawei) 荣耀 Play5 OK
  54 华为(Huawei) 荣耀 Play5T OK
  55 华为(Huawei) 荣耀 V30 OK
  56 华为(Huawei) 荣耀 V40  轻奢版 OK
  57 华为(Huawei) 荣耀 X10 OK
  58 华为(Huawei) 荣耀 X20 OK
  59 华为(Huawei) 荣耀 X20 Se OK
  60 小米(Xiaomi) 5 OK
  61 小米(Xiaomi) 8 OK
  62 小米(Xiaomi) 9 OK
  63 小米(Xiaomi) 10 Pro OK
  64 小米(Xiaomi) 10Lite 5G  海外版 OK
  65 小米(Xiaomi) 10s OK
  66 小米(Xiaomi) 10S OK
  67 小米(Xiaomi) 10 青春版 OK
  68 小米(Xiaomi) 10 至尊版 OK
  69 小米(Xiaomi) 11 Lite OK
  70 小米(Xiaomi) 11 Pro OK
  71 小米(Xiaomi) 11 Pro OK
  72 小米(Xiaomi) 9   Pro OK
  73 小米(Xiaomi) 9 Se OK
  74 小米(Xiaomi) 9T OK
  75 小米(Xiaomi) 9 透明版 OK
  76 小米(Xiaomi) CC9 OK
  77 红米(Redmi) 9 OK
  78 红米(Redmi) 10X OK
  79 红米(Redmi) 9 Power OK
  80 红米(Redmi) K30 (5G) OK
  81 红米(Redmi) K30S  至尊版 OK
  82 红米(Redmi) K30 至尊版 OK
  83 红米(Redmi) K40 OK
  84 红米(Redmi) K40 OK
  85 红米(Redmi) K40 Pro OK
  86 红米(Redmi) K40 增加版 OK
  87 红米(Redmi) Note 10 OK
  88 红米(Redmi) Note 10 Pro OK
  89 红米(Redmi) Note 7 Pro OK
  90 红米(Redmi) Note 8 OK
  91 红米(Redmi) Note 8 Pro OK
  92 红米(Redmi) Note 8T OK
  93 红米(Redmi) Note 9 OK
  94 红米(Redmi) Note 9 Pro OK
  95 红米(Redmi) Note 9S OK
  96 VIVO 1933 OK
  97 VIVO 1915Y19 OK
  98 VIVO iQoo Neo3 OK
  99 VIVO iQoo Neo5 OK
  100 VIVO NEX OK
  101 VIVO NEX 3S (5G) OK
  102 VIVO NEX3 OK
  103 VIVO S1 Pro OK
  104 VIVO S10 OK
  105 VIVO S5 OK
  106 VIVO S6 OK
  107 VIVO S7 OK
  108 VIVO S7T OK
  109 VIVO S9E OK
  110 VIVO V17 Pro OK
  111 VIVO V20 OK
  112 VIVO X30 OK
  113 VIVO X30 Pro 5G OK
  114 VIVO X50 OK
  115 VIVO X50 Pro OK
  116 VIVO X50 Pro+ OK
  117 VIVO X60 OK
  118 VIVO X70 OK
  119 VIVO X80 OK
  120 VIVO Y31S OK
  121 VIVO Y50 OK
  122 VIVO Y50 1935 OK
  123 VIVO Y52S OK
  124 VIVO Y53S OK
  125 VIVO Y70T OK
  126 VIVO Y73S OK
  127 VIVO Z5 OK
  128 IQOO 5 OK
  129 IQOO 5 Pro OK
  130 IQOO 7 OK
  131 IQOO Neo OK
  132 IQOO Neo5 OK
  133 IQOO Neo855 OK
  134 IQOO U1 OK
  135 IQOO U3 OK
  136 IQOO U3X OK
  137 IQOO Z1 OK
  138 IQOO Z3X OK
  139 OPPO A32 OK
  140 OPPO A52 OK
  141 OPPO A55 OK
  142 OPPO A73 OK
  143 OPPO A9 OK
  144 OPPO A9 2020 OK
  145 OPPO A91 OK
  146 OPPO A92 OK
  147 OPPO A92S OK
  148 OPPO A95 OK
  149 OPPO A9X OK
  150 OPPO ACE2 OK
  151 OPPO Find X2 OK
  152 OPPO FIND X2 Lite OK
  153 OPPO FIND X3 Pro OK
  154 OPPO FIND X5 OK
  155 OPPO K3 OK
  156 OPPO K5 OK
  157 OPPO K7 OK
  158 OPPO K7X OK
  159 OPPO K9 OK
  160 OPPO oppo A72 5G OK
  161 OPPO R17 OK
  162 OPPO R17 OK
  163 OPPO Reno 10X ZOOM OK
  164 OPPO Reno 2 OK
  165 OPPO Reno 2F   海外版 OK
  166 OPPO Reno 2Z OK
  167 OPPO Reno 3 OK
  168 OPPO Reno 3A OK
  169 OPPO Reno 3 元气版 OK
  170 OPPO Reno 4 OK
  171 OPPO Reno 4 Se OK
  172 OPPO Reno 5 OK
  173 OPPO Reno 6 OK
  174 OPPO Reno 7 OK
  175 OPPO RENO ACE OK
  176 OPPO Reno Z OK
  177 OPPO Reno  海外版 OK
  178 OPPO Reno6 Pro OK
  179 真我(Realme) GT OK
  180 真我(Realme) Q OK
  181 真我(Realme) Q2 OK
  182 真我(Realme) Q3 OK
  183 真我(Realme) Q3 Pro OK
  184 真我(Realme) V15 OK
  185 真我(Realme) V5 OK
  186 真我(Realme) X OK
  187 真我(Realme) X2 OK
  188 真我(Realme) X2 Pro OK
  189 真我(Realme) X2 Pro OK
  190 真我(Realme) X50 OK
  191 真我(Realme) X50 Pro OK
  192 真我(Realme) X7 Pro OK
  193 真我(Realme) XT OK
  194 真我(Realme) GT OK
  195 三星(SAMSUNG) A01 OK
  196 三星(SAMSUNG) A02 Core OK
  197 三星(SAMSUNG) A11 OK
  198 三星(SAMSUNG) A20 OK
  199 三星(SAMSUNG) A20S OK
  200 三星(SAMSUNG) A30 OK
  201 三星(SAMSUNG) A40S OK
  202 三星(SAMSUNG) A51 OK
  203 三星(SAMSUNG) A52 OK
  204 三星(SAMSUNG) A6S OK
  205 三星(SAMSUNG) A70 OK
  206 三星(SAMSUNG) A70S OK
  207 三星(SAMSUNG) A80 OK
  208 三星(SAMSUNG) A80  欧版 OK
  209 三星(SAMSUNG) A8S OK
  210 三星(SAMSUNG) A9 Star OK
  211 三星(SAMSUNG) A9S OK
  212 三星(SAMSUNG) Galaxy A71 5G OK
  213 三星(SAMSUNG) Galaxy S8 OK
  214 三星(SAMSUNG) Galaxy S9 OK
  215 三星(SAMSUNG) M30S OK
  216 三星(SAMSUNG) NOTE 10 OK
  217 三星(SAMSUNG) Note 10 Lite  欧版 OK
  218 三星(SAMSUNG) Note10 Lite OK
  219 三星(SAMSUNG) Note10+ OK
  220 三星(SAMSUNG) Note20 Ultra OK
  221 三星(SAMSUNG) Note9 N9600 OK
  222 三星(SAMSUNG) S  轻奢版  G8750 OK
  223 三星(SAMSUNG) S10 OK
  224 三星(SAMSUNG) S10e OK
  225 三星(SAMSUNG) S20 OK
  226 三星(SAMSUNG) S20+ OK
  227 三星(SAMSUNG) S20+  美版 OK
  228 三星(SAMSUNG) s21+ OK
  229 一加(OnePlus) 5 OK
  230 一加(OnePlus) 8 OK
  231 一加(OnePlus) 8 OK
  232 一加(OnePlus) 9 OK
  233 一加(OnePlus) 7 Pro OK
  234 一加(OnePlus) 7T OK
  235 一加(OnePlus) 7T Pro OK
  236 一加(OnePlus) 8 Pro OK
  237 一加(OnePlus) 9 Pro OK
  238 一加(OnePlus) 9R OK
  239 一加(OnePlus) 10 OK
  240 一加(OnePlus) NORD N10 OK
  241 魅族(MEIZU) 15 OK
  242 魅族(MEIZU) 15 Plus OK
  243 魅族(MEIZU) 16S OK
  244 魅族(MEIZU) 16S Pro OK
  245 魅族(MEIZU) 16T OK
  246 魅族(MEIZU) 16th OK
  247 魅族(MEIZU) 17 Pro OK
  248 魅族(MEIZU) 18 Pro OK
  249 魅族(MEIZU) C9 OK
  250 魅族(MEIZU) Note 9 OK
  251 中兴(ZTE) AXON20 OK
  252 中兴(ZTE) V10 OK
  253 中兴(ZTE) V1050 OK
  254 中兴(ZTE) Z999 OK
  255 INFINIX Note 7 Lite OK
  256 诺基亚(Nokia) X71 OK
  257 索尼(SONY) 10Plus OK
  258 索尼(SONY) XPERIA 1 OK
  259 索尼(SONY) XPERIA 8 OK
  260 索尼(SONY) XPERIA5 OK
  261 摩托罗拉(Motorola) G7 POWER OK
  262 摩托罗拉(Motorola) G8 Plus OK
  263 摩托罗拉(Motorola) X4 OK
  264 摩托罗拉(Motorola) Z4 OK
  265 努比亚(Nubia) Z20 OK
  266 努比亚(Nubia) 红魔 3 OK
  267 努比亚(Nubia) 红魔 5G OK
  268 努比亚(Nubia) 红魔 5S OK
  269 联想(Lenovo) K10 Note OK
  270 联想(Lenovo) Z6 Pro OK
  271 谷歌(Google) pixel 3A XL OK
  272 谷歌(Google) pixel 4 OK
  273 谷歌(Google) Pixel 4a OK
  274 黑鲨(Black Shark) 2 OK
  275 黑鲨(Black Shark) 3 OK
  276 黑鲨(Black Shark) 2 Pro OK
  277 黑鲨(Black Shark) 3 Pro OK
  278 黑鲨(Black Shark) 3S OK
  279 LG G8 OK
  280 LG K51 OK
  281 LG STY105 OK
  282 LG V50S OK
  283 LG V60 OK
  284 LG VELVET OK
  285 LG WING OK
  286 Wiko View3 OK
  287 POCO F2 Pro OK
  288 POCO X2 OK
  289 POCO X3 OK
  290 NUOLO Z20 OK
  291 华硕(ASUS) Zenfone 6 OK
  292 Apple iPad Pro 2018(C口) OK
  293 Apple iPad Pro 2020(C口) OK
  294 Apple iPad Pro 2021(C口) OK
  295 Apple iPad mini 2021(C口) OK
  296 Apple iPad Air 2022(C口) OK
  297 Apple iPad Air 2020(C口) OK
  Tin Liên Quan
  0 Đánh giá
  Chọn đánh giá của bạn
  Hotline: 098.1239.686